شرایط مورد نیاز


اندازه ملک (متر مربع)

از
To

اتاق خواب


محله

فروخته شد
  • Share

Bay Residences-2 Bedroom Smart Investor

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
  • Share
فروخته شد
  • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
  • Share
فروخته شد
  • Share

Bay Residences-2 Bedroom Premium

650.00 OMR/MO

2+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 4 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 199.13 m2

این ملک برای اجار

View More
  • Share
فروخته شد
  • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
  • Share
فروخته شد
  • Share

اقامتگاه های 1 خوابه خلیج

400.00 OMR/MO

1 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 79.99 m2

این ملک برای اجار

View More
  • Share