از بهترین تجربه های صرف غذا لذت ببرید

بگذرانید.Cliff Deck یک روز فراموش نشدنی را در

کافه ای دنج که در آن غذاهای خوشمزه و قهوه عالی در بالای صخره های خلیج مسقط صرف می شود.

از خودتان با یک تجربه خوب چای بعد از ظهر پذیرایی کنید

آه، آن شب های پر شور سالسا!

به ما بپیوندید. Cliff Deckهر جمعه برای بهترین وعده ی صبحانه-ناهار (چاشت) در

نیست...Cliff Deckهیچ چیز بهتر از صبحانه در

این بیف استریپلوین (گوشت گاو بدون استخوان) و اسپرینگ رول ترد (یک نوع پیراشکی آسیایی) تنها چیزی هستند که در یک روز جمعه وقت ناهار نیاز دارید

تجربه های آشپزی فوق العاده

فقط برای شما!

Mixed with a spectacular view and good food.

This lively cafe is the place to be.

and to belong.

مراجعه کنید. Cliff Deckبرای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحات رسانه های اجتماعی